2005-05-30

Jan Guillou och nyhetsdogma

Läser på Jannes blogg att han också tycker att notisen är den ädlaste formen av nyhetsrapportering. Bravo Janne, att du äntligen är med på tåget!

Notisen är nyhetsvärldens motsvarighet till dogmafilmerna, skriver han. Fem grundregler: Research max tio minuter. Rubrik max fem ord. Högst tusen tecken totalt. Inga bilder. Ingen grafik.

Janne G, we love you!