2005-09-15

SnuspiraterMina ord räcker inte till. Jag är förstummad. Det är höst. Det är torsdag. Men hindrar det lokalreportergeniet Gösta Westling på ÖA? Inte, då. Han blixtrar till och uppfinner ett helt nytt ord: snuspirater. Man baxnar. Och bockar och bugar.

Samtidigt blir jag nervös av att Gösta arbetar med Ö-viksrapporteringen istället för att svara på mina frågor. Har han redan glömt mig?