2005-09-27

Sprit är framtiden


ÖA. Många hundra års kompetensutveckling sätter sina spår. Skål och grattis, Norrland!