2005-09-22

Ett mejl från läsarpolisen

"En som lägger in missledande debattinlägg kallas för troll (engelska). Det kommer från engelskans trolling (fiskeform). ”Trolling for novice” är att lägga in dumma inlägg för att få okunniga att bli uppretade och avslöja sin okunskap. Ju subtilare man kan trolla, ju bättre."

Har folk inget bättre för sig än att trolla, blogga och allt vad det är? Någon borde göra något åt arbetslösheten. Detta meningslösa träsk som kallas livet håller på att ta kål på mig. Tipsa Prisse snarast...