2005-09-16

Rör inte min ångest


Expressen. Nu väntar vi på reportaget om nödvändig ångest.