2005-09-15

Det fastnade shit i inkorgen

Chefredaktör Journalisten

Vi är glada och stolta över att så många kvalificerade personer sökt tjänsten som chefredaktör för Journalisten. Det har varit ett grannlaga arbete att välja ut den handfull personer som gått vidare till intervju. Vi har stämt av ansökningarna mot våra sökkriterier och har sorterat bort dem som inte uppfyller de grundläggande kraven. Rekryteringsgruppen, som består av fem personer, har därefter rangordnat alla de som var kvar. Sedan har vi kallat de som hamnat allra högst i rangordningen.

Du hör till den mycket stora grupp som inte kallas för intervju. Vi vill tacka Dig för visat intresse.

Med vänliga hälsningar
SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET