2005-10-25

Värdepapper bygger detta land!


Roade mig med att stämma av kommentarerna till Ingemar Carlssons försvarstal på DI (han höll på med research för en bok). De allra flesta av de drygt tvåhundra tycker att det är grovt övertramp från chefredaktören att sparka Ingemar. Ingemar har gjort ett fint jobb och det ska han ha all heder av.

Jag stämmer mer än gärna in i hyllningarna. Vår unisona lovsång till Ingemar Carlssons minne är ett monument över vår nations fina och upphöjda moral. Det fria folket, den fria åsikten och den fria pressen är vårt lands främsta kännetecken. Vi gör helt enkelt vad som faller oss in. Lagar och regler är till för utvecklingsländer som saknar egen moral.

Men bäst av allt; frågan verkar bli sopad under mattan av medierna. Så ska en slipsten dras!