2006-06-27

Ur serien Stora Journalist-Prisses aforismer

En bra vinkel är som en bra finkel.
Även den värsta smörjan kan förvandlas till något som berusar och förför.
Prisse