2005-06-01

JAS badar. Det är sommar!

För tio minuter sedan störtade ett JAS 39 Gripen i Hanöbukten. Piloten kunde räddas av en helikopter. Jag har sökt försvarsminister Leni Björklund för en kommentar. Hon var upptagen.

1993 deltog stridsflygplanet vid vattenfestivalen i Stockholm. 1999 badade ett annat JAS-plan i Vänern vid en övning.