2005-12-21

Otto Sjöbergs avgång


Otto Sjöberg låter idag meddela att hans avgång är fast och fin. Tömningen skedde planenligt efter morgonens redaktionsmöte och dubbla espresso. Sjöbergs avgång gav stort eko i kvällstidningsvärlden och många av Expressens medarbetare stannade upp för en stunds eftertanke. Var det detta jag drömde om när jag utbildade mig till journalist? Känner jag mig stolt över att gå till jobbet? Och kommer vi någonsin att kunna vädra ut den unkna luften? Källa: Ali